Nyheter

Årsmöte 2017

Välkommen till årsmöte. Lokal ABB Banvägen. Söndagen den 5 februari kl 18.00

Nya fiskeregler

Nya fiskeregler

Projekt Surenaka

Under några år har några av biflödena i Kalix älv blivit återställda

Läs mer om projektet. Pdf-dokument


Laxfisket 2015

Fram till den 29 september har 58124 stigande laxar observerats vid ekolodning i forsen Kattilakosk, Torneå älv. I Jockfall, Kalix älv steg det 8064. I Byske älv var det 5833 laxar som gick upp i älven, fram till den 31 aug. Ängesån 2108 laxar.

Det har rapporterats mycket skadad lax i älvarna. En möjlig orsak kan vara skador av nät som senare infekteras.


Öringen och harren skyddas

Havsöringen och harren skyddas i nya regler från den 1 juni 2013 Så ska öringen skyddas

Nytt EU-projekt

ReMiBar är ett projekt som ska minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten. Målet är att skapa fria vandringsvägar i vattensystemen vilket gynnar vattenlevande djur.

Remibar - Fria vandringsvägar för vattenlevande djur


[Valid RSS]

Stadgar Lillöring Fiskeklubb

Prenumerera på viktiga nyheter

Medlemsanmälan till Lillöring fiskeklubb i Luleå

Alternativt anmälningsformulär

Om ordinarie formulär för medlemsanmälan inte fungerar så kan du skicka in en medlemsanmälan med detta formulär

Fyll i ditt namn och adressuppgifter så kommer det information om klubben med posten.

Medlemsinloggning

Fiskefilm

Pimpelfiske

Vårfiske


Lillöring fiskeklubbs hemsida uppdaterad den 11-jan-2017